BLUSTRADA bvba | Wouter Van Berlamont | wouter@blustrada.be | +32 484 08 95 09 | BE 0628.469.235

Project management

Het DISC model geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie en bestaat uit 4 temperamenten: Dominant (rood), Interactief (geel), Stabiel (groen) en Consciëntieus (blauw).

DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie te verbeteren, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

Het DISC model – William Moulton Marston

Het DISC model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People beschrijft hij zijn observaties. Hierin maakte hij onderscheid tussen actief en passief gedrag, en hoe mensen hun omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

Het moderne DISC model bestaat uit twee assen. INDIRECT tegenover DIRECT en TAAKGERICHT tegenover MENSGERICHT.

Het DISC model – Indirect of direct

De eerste as (INDIRECT/DIRECT) geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Ben je meer indirect (introvert) dan ben je wat bedachtzamer, rustiger en wil je even nadenken voordat je wat zegt. Ben je meer direct (extravert) dan geef je sneller antwoord en ben je verbaal, en ook qua lichaamshouding, meer aanwezig.

Het DISC model – Taakgericht of mensgericht

De tweede as (TAAKGERICHT/MENSGERICHT) geeft aan hoe gunstig of wantrouwig iemand reageert op zijn omgeving. Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten, en wantrouw je de situatie enigszins totdat het tegendeel bewezen is. Ben je meer mensgericht (relaterend) dan kies je meer op gevoel en geef je eerder het vertrouwen aan anderen.

Combineer je beide assen dan krijg je de 4 basis temperamenten van het DISC model: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus, ieder met zijn eigen kleur.

Wilt u zicht krijgen over de profielen van uw teamleden?

Wilt u uw verkopers versterken met meer mensenkennis?

Wilt u uw team versterken en meer motiveren?

Aarzel dan niet en neem vandaag contact op met ons. Samen bekijken waar DISC voor uw onderneming een toegevoegde waarde is.

BACK